Đầu cửa tầng 6 cánh mở trung tâm

Mã:

Liên hệ

Thiết bị đầu cửa tầng 6 cánh mở trung tâm, sill nhôm / thép, đầy đủ phụ kiện

Kích thước JJ1000, JJ1100, JJ1200, JJ1300, JJ1400, JJ1500, JJ1600, JJ1650, JJ1700, JJ1800, JJ1900, JJ2000, JJ2100, JJ2200, JJ2300, JJ2400, JJ2500, JJ2600, JJ2700, JJ2800, JJ2900, JJ3000

Số lượng

Thông tin chi tiết