Hướng dẫn bảo hành

img
26/03/2021

Quy định bảo hành máy kéo

Máy kéo thang máy được thiết kế và sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn về khả năng tương thích điện từ của máy 2006/42/CE, 2014/33/UE, EN 81-50, UNI EN 12100 và tôn trọng nghiêm ngặt những quy định bắt buộc.Không mang lại những mối nguy hiểm cho nhân viên lắp
[...]

Xem thêm