PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN

Vận chuyển hàng bằng xe tải, xe bán tải, xe lôi, xe máy