Đầu cửa tầng 2 cánh mở một phía

Mã:

Liên hệ

Đầu cửa tầng 2 cánh mở về một phía, bao gồm sill nhôm, có đầy đủ phụ kiện (Tấm che sill + bát đỡ sill).

Kích thước JJ600-700, JJ800, JJ900, JJ1000, JJ1100, JJ1200, JJ1300, JJ1400, JJ1500, JJ1600, JJ1700, JJ1800

Số lượng

Thông tin chi tiết