Đầu cửa tầng 2 cánh mở trung tâm

Mã:

Liên hệ

Đầu cửa tầng 2 cánh mở trung tâm, gồm sill nhôm, đầy đủ phụ kiện (tấm che sill và bát đỡ sill)

Kích thước JJ600-650, JJ700, JJ750, JJ800, JJ850, JJ900, JJ1000, JJ1100, JJ1200

Số lượng

Thông tin chi tiết