Support

img
30/12/2022

Hướng dẫn mở hộp và lắp đặt encoder máy kéo Sicor SG và SGS

Hướng dẫn mở hộp và lắp đặt encoder máy kéo Sicor SG và SGS

Xem thêm
img
30/12/2022

Hướng dẫn mở hộp và lắp puly máy kéo Sicor SH

Hướng dẫn mở hộp và tháo lắp Puly máy kéo Sicor dòng có hộp số SH

Xem thêm
img
29/03/2021

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KÉO KHÔNG HỘP SỐ SG30

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KÉO KHÔNG HỘP SỐ SG30

Xem thêm
img
12/11/2021

Hướng dẫn xử lý các vấn đề thường gặp của biến tần Sicor

Các vấn đề thường gặp của Biến tần Sicor

Xem thêm
img
12/11/2021

Hướng dẫn xử lý các vấn đề thường gặp của máy kéo Sicor có hộp số

Các vấn đề thường gặp của máy kéo Sicor có hộp số

Xem thêm
img
12/11/2021

Hướng dẫn xử lý các vấn đề thường gặp của máy kéo Ziehl Abegg

Các vấn đề thường gặp của máy kéo Ziehl Abegg

Xem thêm
img
12/11/2021

Hướng dẫn xử lý các vấn đề thường gặp của máy Sicor không có hộp số

Các vấn đề thường gặp của máy Sicor không có hộp số

Xem thêm
img
12/11/2021

Hướng dẫn xử lý các vấn đề thường gặp của Tủ điện Châu Âu

Các vấn đề thường gặp của Tủ điện Châu Âu

Xem thêm
img
26/03/2021

Quy định bảo hành máy kéo

Máy kéo thang máy được thiết kế và sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn về khả năng tương thích điện từ của máy 2006/42/CE, 2014/33/UE, EN 81-50, UNI EN 12100 và tôn trọng nghiêm ngặt những quy định bắt buộc.Không mang lại những mối nguy hiểm cho nhân viên lắp
[...]

Xem thêm