Đầu cửa tầng 4 cánh mở trung tâm

Mã: OMJ-05A

Liên hệ

Thiết bị đầu cửa tầng 4 cánh mở trung tâm, bao gồm sill nhôm/ thép, có phụ kiện

Kích thước JJ1200, JJ1300, JJ1400, JJ1500, JJ1600, JJ1700, JJ1800, JJ1900, JJ2000, JJ2100, JJ2200, JJ2300, JJ2400, JJ2500, JJ2600, JJ2700, JJ2800, JJ2900, JJ3000

Số lượng

Thông tin chi tiết