ĐẦU CỬA CAR CO 6 CÁNH MỞ TRUNG TÂM

Mã: CAR CO6

Liên hệ

Đầu cửa car 6 cánh mở trung tâm, sill nhôm hoặc sill thép, có motor và biến tần

Kích thước JJ1000, JJ1100, JJ1200, JJ1300, JJ1400, JJ1500, JJ1600, JJ1650, JJ1700, JJ1800, JJ1900, JJ2000, JJ2100, JJ2200, JJ2300, JJ2400

Số lượng

Thông tin chi tiết