ĐẦU CỬA CAR 2 CÁNH MỞ MỘT PHÍA

Mã: CAR S02

Liên hệ

Thiết bị đầu cửa car 2 cánh mở một phía dành cho thang máy, bao gồm sill nhôm, có motor và biến tần

Kích thước JJ600-700, JJ800, JJ900, JJ1000, JJ1100, JJ1200, JJ1300, JJ1400, JJ1500, JJ1600, JJ1700, JJ1800

Số lượng

Thông tin chi tiết