ĐẦU CỬA CAR CO 4 CÁNH

Mã: OMJ-05

Liên hệ

Đầu của car 4 cánh mở trung tâm, sill thép/sill nhôm, có motor và biến tần

Kích thước JJ1200, JJ1300, JJ1400, JJ1500, JJ1600, JJ1700, JJ1800, JJ1900, JJ2000, JJ2100, JJ2200, JJ2300, JJ2400, JJ2500, JJ2600, JJ2700, JJ2800, JJ2900, JJ3000

Số lượng

Thông tin chi tiết

Phụ kiện:

1504833707161272.jpg1504833765470250.jpg1504833850330383.jpg1504833915349876.jpg1504835654430255.jpg1504835021544583.jpg1504834207269177.jpg1504834283683431.jpg1504834460862975.jpg