MPK4i (Đức)

Mã: MPK4i

Liên hệ

Số lượng

Thông tin chi tiết

SẢN PHẨM MỚI KẾT HỢP GIỮA KOLLMORGEN VÀ BIẾN TẦN ZIEHL-ABEGG

1. GIẢI PHÁP CHO CÁC TÒA NHÀ MỚI

2. TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH | THANG MÁY KHÔNG PHÒNG MÁY

3. KẾT HỢP ĐIỀU KHIỂN VÀ BIẾN TẦN  PHẦN MỀM NHẤT QUÁN

4. KIỂM SOÁT NHÓM LÊN TỚI 4 THANG

5. 16 ĐIỂM DỪNG

Dựa trên sự thành công của nền tảng MPK 411, bộ điều khiển MPK 4i được tạo ra để phù hợp với yêu cầu thị trường của thiết kế thang không phòng máy (MRL).

Sự phát triển nhấn mạnh sự cần thiết phải có giao diện người dùng nhất quán và thiết kế nhỏ gọn trong một thị trường cạnh tranh.

Kết quả là MPK 4i rất ấn tượng với kích thước nhỏ gọn và giao diện người dung nhất quán.

MPK 4i đơn giản hóa và giảm thời gian việc cài đặt.

CẤU HÌNH