Bộ giới hạn tốc độ dưới

Mã: R4

Liên hệ

Bộ giới hạn tốc độ dưới nhập khẩu trực tiếp từ Italy

Chủng loại: Puly đường kính 200 mm, 250 mm, 300 mm.

Số lượng

Thông tin chi tiết