Thang máy tải khách cabin13

Mã: cabin13

Liên hệ

Số lượng

Thông tin chi tiết

Trần Cabin:

Mẫu CO7 với 4 đèn led điểm trắng. Và một số tùy chọn có sẵn.

Vách cabin:

Vách PPS10 gương chiếm nửa tưởng phía sau, chân vách inox. Và một số tùy chọn khác.

Sàn cabin:

Vinyl bề mặt mịn và bền, dễ dàng làm sạch và bảo trì. Và một số tùy chọn khác.

Bảng điều khiển:

Kiểu  cột, nút tròn, bảng điều khiển trải dài xuống và một số tùy chọn khác.