Thang máy tải khách cabin11

Mã: cabin11

Liên hệ

Số lượng

Thông tin chi tiết

Trần Cabin:

Mẫu CO7 với đèn led điểm trắng. Và một số tùy chọn có sẵn.

Vách cabin:

Gương chiếm nửa tường phía sau. Và một số tùy chọn có sẵn.

Sàn cabin:

Đá sao đen 671 và một số biến thể khác

Tay vịn:

Inox – kiểu B

Bảng điều khiển:

Kiểu  cột, nút tròn, bảng điều khiển trải dài xuống. Và một số tùy chọn khác.