Cáp thép 6.5

Mã: 8x19 IWRC 6.5mm

Liên hệ

Cáp thép 6x19(S)+IWS-6.5mm, 1770N/mm2

Số lượng

Thông tin chi tiết