Cáp HQ 8x19(S)+FC, 12mm, 1770N/mm

Mã: Cap 12 HQ

Liên hệ

Số lượng

Thông tin chi tiết

elevator 8x19fc