Cáp HQ 8x19(S)+FC, 8mm, 1770N/mm

Mã: Cap 8 HQ

Liên hệ

Số lượng

Thông tin chi tiết

elevator 8x19fc