Cáp thép 8x19(S)+FC, 10mm, 1770N/mm

Mã: Cap 10 TQ

Liên hệ

Số lượng

Thông tin chi tiết