Thang máy tải khách cabin09

Mã: cabin09

Liên hệ

Số lượng

Thông tin chi tiết

Trần Cabin:

Mẫu CO7 với 3 đèn led điểm bên trong. Và một số tùy chọn có sẵn.

Vách cabin:

Gương trải dài tường phía sau và một số tùy chọn khác

Sàn cabin:

Đá sao trắng 667 và một số tùy chọn khác

Bảng điều khiển:

Kiểu cột nổi và nút vuông, bảng điều khiển trải dài từ trên xuống. Và một số tùy chọn khác.